Aktuelno

Identiteti

Identitet može biti definiran kao osobita karakteristika bilo kojeg pojedinca, a koju dijele svi članovi određene društvene kategorije ili grupe.[i] Termin dolazi od grčke…

Homoseksualnost

Definira se kao emotivna i fizička privlačnost prema osobama istog spola. Predstavlja jednu od tri moguće seksualne orijentaci­je – heteroseksualne, homoseksualne i biseksualne. No,…

Homofobija

Enciklopedijske definicije[i] pojam homofobije svode na iracio­nalni strah od homoseksualnih osoba koji se ispoljava u obliku neto­lerancije, predrasuda, mržnje, pa čak i nasilja. Međutim,…

Coming out

Coming out (of the closet) predstavlja dugotrajan proces u kojem homoseksualna osoba otkriva drugim ljudima svoju seksualnu ori­jentaciju i time prestaje da šuti i…

Biseksualnost

Biseksualnost, kao seksualna orijentacija, podrazumijeva emotivnu ili seksualnu privlačnost prema osobama i muškog i ženskog roda/spola. Radi se o širokom terminu koji uključuje mnogo…

LGBT aktivizam u Srbiji

Godine 1990. u hotelu Moskva, koji je u 70-im u Jugoslaviji bio popularno okupljalište gej populacije, počelo je da se okuplja nekoliko gej muškara…

LGBT pokret na Kosovu

Sjećam se da mi je jednom davno jedan član zajednice rekao: “Srce, mi se sa sestrama (gej osobama) susrećemo od 1970-ih”. Kosovo je bilo…

LGBT aktivizam u Bosni i Hercegovini

O pravu na seksualni i rodni identitet u određenim periodima socijalističke Bosne i Hercegovine nemoguće je i govoriti. Primjerenije objašnjenje bi bilo: izražavanje seksualne…