Antifašizmom protiv seksizma i homofobije

avtonom 2Juče (16.7.2013) je u Avtonomu održana tribina na temu Antifašizmom protiv seksizma i homofobije. Ova tribina je treća u nizu tribina koje će se dešavati u ovom zaposjednutom skvot prostoru. Naime, prije nekoliko mjeseci grupa mladih se odlučila na skvotiranje jedne napuštene zgrade i pretvaranje iste u mjesto na kojem će se moći održavati razne radionice, druženja, tribine i sl.

Na ovoj tribini govorili_e su Vedran iz partije Rada, Azra iz udruženja Okvir i Adina iz Antifašističke akcije Sarajevo.

Vedran je govorio o odnosu marksizma prema homoseksualnosti. Osvrnuo se na same početke marksizma, pa sve do današnjih shvatanja. Navodi da u kapitalističkoj državi ne može biti postignuta istinska jednakost LGBT osoba sa ostalim, te da se u takvom društvu nije moguće boriti za jednakopravnost LGBT osoba.

Azra se dotakla odnosa države i političkih subjekata i njihovog iskorištavanja spola, roda, seksualne orijentacije i ostalih identifikacionih karakteristika pojedinaca_ki da bi održali moć i poziciju na vlasti. Govorila je o odnosu antifašista_kinja i LGBT osoba, njihovoj zajedničkoj borbi, te koja su im zajednička polja djelovanja i prema kojim ciljevima bi trebali_e da idu. Zaključila je da postoji zajednički prostor aktivista_kinja koji_e se bore protiv fašizma i LGBT osoba, te da antifašizam živi svakodnevno u praksi.

Adina navodi da je borba protiv homofobije logična i samorazumljiva i da je to razlog zašto će se Antifašistička akcija Sarajevo boriti protiv iste. Navodi da je fašizam, sam po sebi, takav da uvijek mutira i pojavljuje se u različitim oblicima, te da se trenutno jedan od najizraženijih oblika koje je dobio ogleda u homofobiji. Naglašava da je na skupovima koje organizuje Antifašistička akcija Sarajevo zastava duginih boja dobrodošla da se vijori zajedno pored antifašističke zastave.

 Piše Lejla Huremović

Komentari

komentara