Javno

Ljudska prava u boji

Razgovarali smo sa Bobanom Stojanovićem, izvršnim direktorom Queeria Centra, LGBT organizacije i dugogodišnjim aktivistom i borcem za prava marginaliziranih skupina, a naročito onih koji…

Šta je zločin iz mržnje

Zločin iz mržnje je zvučni naziv za sva krivična djela koja su počinjena zbog toga što je počinitelj_ka osjećao_la netrpeljivost prema žrtvi ili žrtvama…