Javno

Kruženje srama u LGBTI+ zajednici

Šta se događa sa ljudima i pripadnicima grupe koja je načelno – “sramota društva”? Kako i na koji način oni/e unutar vlastitih krugova percipiraju sram, kako se nose sa ekstremnim sramom koji prodire i u same krugove? Više o sramu unutar LGBTI zajednice piše Mirza Halilčević

Feminizam za svako LGBTI slovo

Nikad ne možemo dovoljno govoriti o uzročno-posljedičnoj vezi feminizama i LGBTI pokreta. Zašto patrijarhalno društvo u kojem živimo tako uporno odbacuje i opresira svoje LGBTi sugrađane/ke? Piše Selma Kešetović

Kratka povijest homofobije

Iako homofobija kao termin potječe iz 1969. godine, o njoj se promišljalo puno ranije. S portala CroL.hr prenosimo kratki pregled historije promišljanja o homofobiji

Filmska kritika: Sirovost božje zemlje

“Božja zemlja” filmski je kapital koji je ponudio nešto drugačiju perspektivu posmatranja života LGBTIQA osoba, te njihove sveopće integracije, međusobnih odnosa i načina komuniciranja. Filmsku kritiku piše Mirza Halilčević

Merlinka u Tuzli: Pričaj mi o ljubavi

U sklopu festivala Merlinka, u Tuzli je 3. marta održana diskusija u okviru koje su gosti i gošće govorili/e o ljubavi u najširem smislu te riječi. Učesnici/e diskusije bili/e su Leila Šeper, Lejla Huremović, Branko Ćulibrk i Goran Zorić, dok je moderatorsku ulogu imala Selma Kešetović. O diskusiji piše Mirza Halilčević