Javno

Feminizam za svako LGBTI slovo

Nikad ne možemo dovoljno govoriti o uzročno-posljedičnoj vezi feminizama i LGBTI pokreta. Zašto patrijarhalno društvo u kojem živimo tako uporno odbacuje i opresira svoje LGBTi sugrađane/ke? Piše Selma Kešetović

Kratka povijest homofobije

Iako homofobija kao termin potječe iz 1969. godine, o njoj se promišljalo puno ranije. S portala CroL.hr prenosimo kratki pregled historije promišljanja o homofobiji

Filmska kritika: Sirovost božje zemlje

“Božja zemlja” filmski je kapital koji je ponudio nešto drugačiju perspektivu posmatranja života LGBTIQA osoba, te njihove sveopće integracije, međusobnih odnosa i načina komuniciranja. Filmsku kritiku piše Mirza Halilčević

Merlinka u Tuzli: Pričaj mi o ljubavi

U sklopu festivala Merlinka, u Tuzli je 3. marta održana diskusija u okviru koje su gosti i gošće govorili/e o ljubavi u najširem smislu te riječi. Učesnici/e diskusije bili/e su Leila Šeper, Lejla Huremović, Branko Ćulibrk i Goran Zorić, dok je moderatorsku ulogu imala Selma Kešetović. O diskusiji piše Mirza Halilčević

LGBTIQA pokret ili šta sad klasna borba ima s tim?

Teško je u siromašnoj, korumpiranoj, i zemlji koja prednjači po stopi nezaposlenosti govoriti o siromaštvu LGBTIQA osoba. Najizloženiji/e i najnezaštićeniji/e članovi/ce LGBTIQA zajednice su oni/e koji/e nemaju mogućnost da sebi ispune esencijalne potrebe poput ekonomske neovisnosti. Više o ovome piše Mirza Halilčević