Javno

Sadašnjost i budućnost promjene spola: Dostignuća regenerativne medicine

Regenerativna medicina otvara nove mogućnosti te nudi bolja i kvalitetnija rješenja od postojećih medicinskih postupaka promjene spola. Regenerativna medicina je novija znanost koja za cilj ima potaknuti cijeljenje oštećenih organa i tkiva na način koji bi u potpunosti sačuvao njihovu strukturu i funkciju

Zabluda: Djeca LGBT roditelja imaju emocionalne teškoće i teškoće u prilagodbi

Krajem 1970-ih javljaju se prva istraživanja o LGBT roditeljima i njihovoj djeci, a krajem 1990-ih zajedno s povećanjem prava LGBT osoba raste i broj istraživanja. Rezultati postojećih istraživanja vrlo su jasni i ne podržavaju ranije navedeni mit o LGBT roditeljima i njihovoj djeci. Prenosimo tekst Antonije Maričić objavljen na websiteu Zagrebačkog psihološkog društva

Fetišizacija gej prijatelja i internalizirana mizoginija

Kada je američka mainstream televizija shvatila da su gay osobe neminovno prodrle u javnu sferu i da nemaju namjeru nigdje ići, odlučile su ih asimilirati u svijet sa vlastitom logikom, ali i neutralizirati dovoljno da prosječna publika ne bude izrevoltirana njihovom pojavnošću. Tako je nastao “gej prijatelj”, a više čitajte u tekstu Selme Kešetović