Javno

Rođeni/e smo nagi/e, ali ipak nije sve ostalo drag?

Da li drag queens mogu doprinijeti feminističkoj borbi i zašto su drag kings nevidljivi? Ako su samo muškarci pogodni za izvođenje draga, onda je u pitanju zabava samo za dječake – ne dolazi do rušenja rodnih binarnosti, a rod je ponovno sveden na spol. Više čitajte u tekstu Selme Kešetović

Kruženje srama u LGBTI+ zajednici

Šta se događa sa ljudima i pripadnicima grupe koja je načelno – “sramota društva”? Kako i na koji način oni/e unutar vlastitih krugova percipiraju sram, kako se nose sa ekstremnim sramom koji prodire i u same krugove? Više o sramu unutar LGBTI zajednice piše Mirza Halilčević