Aktuelno

Usmjerenost oglašivača ka LGBT osobama

Od samih početaka oglašavanja, oglašivači i kreatori reklamnih sadržaja su usmjereni na različite ciljne grupe, iz kojih su dugo vremena bile isključene direktno LGBT…

Trans*žene su žene

Niša Ajub, aktivistkinja i zaštitnica malezijske transrodne zajednice i programska menadžerica jedine transrodne inicijative u malezijskom NGO sektoru, govori o specifičnom položaju trans*žena u…

Šta nam kaže google pretraživač

Ujedinjene nacije su pokrenule kampanju Free & Equal (Slobodne_i i jednake_i) kojom ukazuju na široko rasprostranjenu rodnu neravnopravnost, diskriminaciju žena i LGBT osoba, te…