Javno

LGBTIQA pokret ili šta sad klasna borba ima s tim?

Teško je u siromašnoj, korumpiranoj, i zemlji koja prednjači po stopi nezaposlenosti govoriti o siromaštvu LGBTIQA osoba. Najizloženiji/e i najnezaštićeniji/e članovi/ce LGBTIQA zajednice su oni/e koji/e nemaju mogućnost da sebi ispune esencijalne potrebe poput ekonomske neovisnosti. Više o ovome piše Mirza Halilčević

Sadašnjost i budućnost promjene spola: Dostignuća regenerativne medicine

Regenerativna medicina otvara nove mogućnosti te nudi bolja i kvalitetnija rješenja od postojećih medicinskih postupaka promjene spola. Regenerativna medicina je novija znanost koja za cilj ima potaknuti cijeljenje oštećenih organa i tkiva na način koji bi u potpunosti sačuvao njihovu strukturu i funkciju

Zabluda: Djeca LGBT roditelja imaju emocionalne teškoće i teškoće u prilagodbi

Krajem 1970-ih javljaju se prva istraživanja o LGBT roditeljima i njihovoj djeci, a krajem 1990-ih zajedno s povećanjem prava LGBT osoba raste i broj istraživanja. Rezultati postojećih istraživanja vrlo su jasni i ne podržavaju ranije navedeni mit o LGBT roditeljima i njihovoj djeci. Prenosimo tekst Antonije Maričić objavljen na websiteu Zagrebačkog psihološkog društva

Fetišizacija gej prijatelja i internalizirana mizoginija

Kada je američka mainstream televizija shvatila da su gay osobe neminovno prodrle u javnu sferu i da nemaju namjeru nigdje ići, odlučile su ih asimilirati u svijet sa vlastitom logikom, ali i neutralizirati dovoljno da prosječna publika ne bude izrevoltirana njihovom pojavnošću. Tako je nastao “gej prijatelj”, a više čitajte u tekstu Selme Kešetović

Mali vodič kroz queer kinematografiju

Postoje tri glavna pristupa razumijevanju koncepta ”gej filma”, koji se ponekad prepliću: 1) istorija prikazivanja homoseksualaca na filmu (gay film representation); 2) istorija učestvovanja homoseksualaca u filmskoj produkciji (gay film production) i 3) istorija filmske homoseksualne publike (gay film spectatorship)

Marc Martin: Uloga skrivenih prostora u istoriji gej naroda

Kruzing je praksa u okviru koje muškarci traže anoniman seks sa drugim muškarcima, a na skrovitim mjestima, daleko od očiju onih koji takve prakse, i seks uopšte, osuđuju. Izložba “Public Toilets, Private Affairs” francuskog fotografa Marca Martina se bavi upravo ovom temom, a razgovor s njim prenosimo sa XXZ Magazina

Desetka za Merlinku!

Okupljeni oko kulture, LGBTIQA prava, ljubavi i zaljubljivanja, posjetioci i posjetiteljice ovogodišnjeg festivala Merlinka trudili/e su se iskoristiti na najbolji mogući način prostor koji im se ukazao. Sa njima je razgovarao Mirza Halilčević