Javno

Fondacija CURE: Slavimo snagu i moć žena

Fondacija CURE je feministička i aktivistička organizacija koja se zalaže za pozitivne društvene promjene putem edukativnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Fondacija CURE je, također,…

Nevidljive ljude je lako ignorisati

LGBT populacija: Broj osoba homoseksualne orijentacije ne raste, on je konstantan kroz vrijeme i prostor, raste samo njihova javna vidljivost Iako će i danas…