Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu

Naslovna Marinhinog izvjestajaU ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljen je izvještaj: Praćenje provedbe Preporuke Vijeća Evrope o mjerama za borbu protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu. Izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Autorice ovog izvještaja su Marinha Barreiro, Vladana Vasić.

Ovdje možete preuzeti izvještaj na engleskom jeziku i na bhs jeziku.

 

 

 

Komentari

komentara