diskriminacija

Prikrivena homofobija banjalučkih kafića

Prema svjedočenjima i izjavama LGBTI osoba koje su posjećivale kafić “Igra mečka”, jedna od radnica je sistemski bila žrtva mobinga i diskriminacije na osnovu spola i roda. Jedan od primjera ovog ponašanja se manifestovao sinoć

LGBT u školama: Nasilje počinje u učionici

Ovogodišnji IDAHOT, Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije, posvećen je mladim LGBT osobama. Na koji način mladi saznaju o LGBT temama kroz obrazovanje, i sa kojim problemima se suočavaju učenici/e koji pripadaju LGBT populaciji?

Šta nam kaže google pretraživač

Ujedinjene nacije su pokrenule kampanju Free & Equal (Slobodne_i i jednake_i) kojom ukazuju na široko rasprostranjenu rodnu neravnopravnost, diskriminaciju žena i LGBT osoba, te…

Šta je zločin iz mržnje

Zločin iz mržnje je zvučni naziv za sva krivična djela koja su počinjena zbog toga što je počinitelj_ka osjećao_la netrpeljivost prema žrtvi ili žrtvama…