diskriminacija

Diskriminacija LGBT osoba

Piše: Edina Leko Prije same razrade teme potrebno je definisati sam pojam o kojem cemo u daljem izlaganju saznati više. Kroz izlaganje i predavanje…

Prikrivena homofobija banjalučkih kafića

Prema svjedočenjima i izjavama LGBTI osoba koje su posjećivale kafić “Igra mečka”, jedna od radnica je sistemski bila žrtva mobinga i diskriminacije na osnovu spola i roda. Jedan od primjera ovog ponašanja se manifestovao sinoć

LGBT u školama: Nasilje počinje u učionici

Ovogodišnji IDAHOT, Međunarodni dan borbe protiv homo/bi/transfobije, posvećen je mladim LGBT osobama. Na koji način mladi saznaju o LGBT temama kroz obrazovanje, i sa kojim problemima se suočavaju učenici/e koji pripadaju LGBT populaciji?