diskriminacija

Šta nam kaže google pretraživač

Ujedinjene nacije su pokrenule kampanju Free & Equal (Slobodne_i i jednake_i) kojom ukazuju na široko rasprostranjenu rodnu neravnopravnost, diskriminaciju žena i LGBT osoba, te…

Šta je zločin iz mržnje

Zločin iz mržnje je zvučni naziv za sva krivična djela koja su počinjena zbog toga što je počinitelj_ka osjećao_la netrpeljivost prema žrtvi ili žrtvama…