edukacija

Psihijatri_ce svjesni rizika kojem su izložene LGBTI osobe u Bosni i Hercegovini

Medicinski službenici/ce psihijatrijske bolnice Jagomir su 6. oktobra 2017. imali/e priliku čuti osnovne informacije o pravima i potrebama LGBTI osoba. Ove informacije dobili su na info sesiji koju je organizovao Sarajevski otvoreni centar u cilju ostvarivanja boljeg odnosa između LGBTI osoba i medicinskog osoblja putem demarginalizacije ove manjinske skupine društva

Edukacijom do razbijanja predrasuda

LGBT osobe u Bosni i Hercegovini često su izložene različitim vrstama nasilja. Veliki broj ovih slučajeva ostaje neprijavljen zbog straha i nepovjerenja u policiju. Sarajevski otvoreni centar i MUP KS su pokrenuli inicijativu kojom će se to promijeniti.