ljudska prava

Žene koje vole žene

Aktivistkinje Sarajevskog otvorenog centra Lejla Huremović i Vladana Vasić za časopis “Ljepota i zdravlje” govorile su o svojim identitetima, borbi za LGBTI prava, i o LGBTI pokretu, kao i o problemima sa kojima se suočavaju LGBTI osobe u BiH

Boban Stojanović: Ne možete napraviti prajd dok ga država ne podrži

Za LGBT osobe je prajd jako važan, važna im je sigurnost u javnom prostoru, koji ne pripada nikome. To je potvrda, kada više nije upitna sigurnost, kada svi ljudi iz institucija počnu da rade svoj posao i omoguće LGBT osobama da relizuju svoja prava, onda mogu vjerovati da su jednaki i da ih se poštuje kao i sve ostale građane_ke.