obrazovanje

Koji su problemi transrodnih osoba u obrazovanju?

Kada je riječ o zaštiti prava transrodnih osoba u domenu obrazovanja, obrazovne institucije i akademski radnici/e nerijetko diskriminiraju transrodne individue, što je rezultat pravne nezaštićenosti trans osoba, kao i generalne neosviještenosti društva. U razgovoru sa transrodnim osobama saznali/e smo više o ličnim iskustvima koja su trans osobe imale prilikom obrazovanja. Više čitajte u tekstu Liama Isića

Samoodbrana ili samo plakat

Sarajevski otvoreni centar obratio se kantonalnim ministarstvima nadležnim za obrazovanje i Ministarstvu prosvjete i kulture RS s prijedlogom da u osnovnim i srednjim školama postave poster koji ukazuje na posljedice homofobnog vršnjačkog nasilja. Pročitajte šta su odgovorili u tekstu Ajdina Tinjaka