ombudsmeni BiH

Preporuka ombudsmena BiH o zdravstvenoj zaštiti transrodnih osoba nije realizirana

Institucija ombudsmena BiH izdala je preporuke koje se tiču zdravstvene zaštite transrodnih osoba Parlamentarnoj skupštini BiH, Skupštini Brčko Distrikta BiH, entitetskim ministarstvima zdravstva, Odjelu za zdravstvo Vlade Brčko Distrikta, te kliničkim centrima i bolnicama u BiH. Ova preporuka nikada nije realizirana u navedenim institucijama, a više o razlozima pročitajte u tekstu Liama Isića

Pitanje diskriminacije LGBT osoba u BiH

Jedna od ključnih aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH usmjerena je na podizanje svijesti građana/ki o njihovim pravima i o postojanju mehanizama i institucija za zaštitu kada su ugroženi/e na bilo koji način