ponos

O ponosu, zanosu i po nosu

U pokretima u tranziciji, kao što je LGBTI pokret u Bosni i Hercegovini, upravo je ponos ono što se zamjera samoj populaciji. To zamjeranje obuhvata skoro svaki oblik javnog istupanja, zastupanja i zauzimanja javnog prostora. Više o ponosu čitajte u tekstu Mirze Halilčevića