posao

Biti aut na poslu – zakoni vs. realnost

Kakva su radna prava LGBTI osoba u BiH i da li su one zakonski zaštićene od diskriminacije na radnom mjestu? Da li osoba može biti otpuštena zbog svoje seksualne orijentacije? Šta kaže zakon? Čitajte u novom tekstu.

Na posao sa skrivanjem promjene spola

Istraživanje o položaju LGBT populacije u Srbiji na radu i prilikom zapošljavanja pokazuje da 92,6 posto ispitanika smatra da Srbija nema dobre mehanizme za zaštitu od diskriminacije na radnom mjestu i da većina njih (77 posto) krije svoju seksualnu orijentaciju na poslu.

Autovanje na poslu stvar je ličnog izbora

Čin coming outa uveliko olakšava život LGBT+ osobama, jer ne žive/rade pod pritiskom zbog skrivanja svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta. Azem Kurtić je sa LGBTI osobama razgovarao o coming outu na poslu

Zašto je autanje dobro za posao?

Otvorenost po pitanju LGBT identiteta dobro je za posao, a ako to skrivate, riskirate negativni finansijski učinak, zaključak je novog istraživanja koje se pozabavilo razinom LGBT tolerancije na radnom mjestu u Ujedinjenom Kraljevstvu