sarajevski otvoreni centar

Biće da je od alkohola i boba

Objavljujemo prvonagrađenu priču konkursa na temu coming outa, koji je organiziran od strane Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije Heinrich Böll. Priču je napisao autor pod pseudonimom Čovjek iza kiše