trans žene

VIDEO: Nevidljive žene

Video “Nevidljive žene” urađen je u sklopu programa obilježavanja 16. dana aktivizma i posvećen je nasilju nad ženama i trans* ženama

Ryan: A ja bih da razgovaraš sa mnom

Nisam ja žena koja želi da postane muškarac, ja sam muško koje živi u tijelu koje ti objašnjavaš kao žensko. I nije ona muškarac koji je umislio da je žena, ona je žena koja se rodila u tijelu koje ti shvataš kao muško.