trans*

Psihološki tretman rodne disforije

Emina Žuna piše o izmjeni termina ‘gender identity disorder’ (poremećaj rodnog identiteta) terminom ‘gender dysphoria’ (rodna disforija) u najnovijem izdanju ‘Dijagnostičkog i statističkog priručnika mentalnih poremećaja DSM-V’ i šta ta izmjena sa sobom nosi