tranzicija

Ryan: Slične zamjenice

Ove subote donosimo još jedan tekst našeg suradnika Ryana, koji ovaj put piše o zamjenicama “on/a” i potrebi za njihovim pravilnim primjenjivanjem kada su u pitanju trans* identiteti

Ryan: Pod svojom zastavom

Naš saradnik Ryan i ove sedmice piše o tranziciji, ovaj put o pronalasku samog/e sebe i strpljenju koje je za to potrebno.