Uncategorized

Prava LGBT osoba u BiH: Pravosuđe

U ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljena je publikacija: Prava LGBT osoba u BiH: Pravosuđe, autora Amara Numanovića i autorica Sanele Muharemović i…

Prava LGBT osoba u BiH: Obrazovanje

U ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra objavljena je publikacija: Prava LGBT osoba u BiH: Obrazovanje, autora_ica Ivana Dračo, Mladen Lakić i Zlatiborka Popov-Momčinović….