smrtna kazna

Bruneji uvode smrtnu kaznu kamenovanjem za LGBT osobe

Stanovnici malog azijskog kraljevstva će od 3. aprila biti izloženi drakonskim kaznama u sklopu krivičnog zakona, koji predviđa smrtnu kaznu kamenovanjem za osobe koje imaju homoseksualne seksualne odnose ili je procijenjeno da su preljubnici/e.

Mit o nekažnjavanju lezbejki – Prvi dio

Standardna historija zakona protiv homoseksualaca tvrdi da ni u srednjem ni u kasnijim vijekovima nije bilo zakona koji su propisivali kazne za činove lezbejstva. Sa portala XXZ Magazin u dva dijela prenosimo članak koji nudi dokaze o postojanju smrtne kazne za takve činove u Evropi i Americi od 1270. godine naovamo