Armenija: Promjena imena bez potvrde psihijatra/ice

25. 12. 2018

Izvor: Transserbia.org

Desetog decembra 2018. godine, na Međunarodni dan ljudskih prava, u Armeniji je po prvi put odobren zahtjev dvije transrodne osobe za pravnu promjenu imena bez prethodnog uslovljavanja potvrdom od psihijatra/ice, što od sada više neće biti preduslov za pravnu promjenu imena trans osoba u ovoj zemlji, kako je potvrđeno iz Matične službe Ministarstva pravde Republike Armenije.

U prošlosti je ova služba ministarstva zahtijevala tri svjedoka podnosioca zahtjeva koji bi potvrdili promjenu imena. Međutim, kao rezultat efikasne saradnje aktivista/kinja nevladine organizacije “Right Side” koja radi u polju ljudskih prava sa Ministarstvom pravde Republike Armenije, zahtjev za tri svjedoka je povučen 2017. godine.

Ove godine se organizacija “Right Side” potrudila da dodatno pojednostavi proceduru pravne promjene imena trans osoba. Kao dio strategije zagovaranja, dvije trans osobe podnijele su zahtjev za promjenu imena bez potvde psihijatra/ice prije dva mjeseca Matičnoj službi Ministarstva pravde Republike Armenije. Oba zahtjeva su odobrena, što predstavlja presedan za Armeniju.

Ovaj korak i izmjena zakonske prakse na Dan ljudskih prava predstavlja veliku simboličku pobjedu, koja će zasigurno olakšati proceduru pravne promjene imena transrodnih osoba. Organizacija “Right Side” čestita transrodnoj zajednici Armenije na ovom uspjehu i izražava zahvalnost Matičnoj službi Ministarstva pravde Republike Armenije zbog korektne saradnje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!