Iza plusa: Važnost saveznika i saveznica za LGBTIQ+ zajednicu

Savezništvo podrazumijeva svaku osobu koja brani i podržava LGBTIQ+ zajednicu i predstavlja vitalan dio borbe za bolji položaj zajednice. Naziv potiče od Gej-heteroseksualnog Saveza koji predstavlja mrežu organizacija u srednjim školama i fakultetima, pretežno u Americi i Kanadi. Prvo savezništvo ove vrste je formirano 1988. godine u Bostonu, na Concord Akademiji od strane učenice koja …

Najpopularnije

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!