Nepoštivanje prava LGBTI osoba kao znak slabe vladavine prava u BiH

Vladavina prava predstavlja jedan od bazičnih načela demokratije. Podrazumijeva da niko nije iznad zakona, ali i da smo svi_e jednaki_e pred zakonom, bez obzira na naše identitete. U izvornom svojstvu, javilo se kao alat ograničavanje vladavine autokrata i njihovog tlačenja običnog puka. Međutim, u modernom kontekstu demokratije i ljudskih prava, ovo načelo podrazumijeva da zakonodavni …

Najpopularnije

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!