Regionalni prajdovi u vrijeme pandemije

Pandemija izazvana novim koronavirusom COVID-19 u potpunosti je promijenila naš način života. U trenucima kada smo svi bili zatvoreni u svoja četiri zida, ogolilo se značenje ove, (pre)često korištene floskule kojom homofobno, bifobno i transfobno društvo nastoji gurnuti LGBTI osobe na marginu njihovog postojanja. Nametnuti uslovi življenja i ponašanja za vrijeme pandemije odnose se na …

Najpopularnije

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!