Poezija sa Open Mic Queer Poetry Slam događaja: Pročitajte tri pjesme Manjane Kavazović

Nedavno je Sarajevski otvoreni centar organizovao Open Mic Queer Poetry Slam događaj, na kojem smo imali_e priliku čuti poeziju nekoliko mladih autorica. Jedna od njih je Manjana Kavazović, čija poezija za centalnu temu ima ljubav. Iako kaže da je više zanima proza (i napisala je knjigu koju se nada jednog dana objaviti), poeziji se, kaže, …

Najpopularnije

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!