QUEER INVENTURA: Helena Janečić – autorica stripova u kojima se artikuliše lezbejska ljubav i žudnja

PIŠE: Nikolina Todorović Umjetnost je moje obitavalište. I moje svetilište. Nezasitna sam promišljanja o umjetnosti. Kada se osvrnem iza sebe, ono najznačajnije i najrasprostranjenije unutar moga života bila je umjetnost. Ona me je, shodno godinama i životnim situacijama, oblikovala, liječila, tješila, veselila i, na koncu, profesionalno odredila. Nakon studija komparativne književnosti, nikada nisam prestala promišljati …

Najpopularnije

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!