Bh. povorka ponosa 14. augusta u Sarajevu!

19. 07. 2021
Bh. povorka ponosa 2021. godine će se održati 14. augusta u 12h u Sarajevu pod sloganom „Otpor sa margine“.

”Mi, lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interspolne i queer osobe izlazimo na ulicu jer pandemijska ograničenja živimo svakodnevno. Bh. povorka ponosa je neophodan politički protest i iskaz otpora. Na ovaj način ukazujemo na sve institucionalne, zakonske i socio-ekonomske prepreke sa kojima se LGBTIQ+ osobe kontinuirano i svakodnevno suočavaju. U godini koja je iza nas, prava i slobode LGBTIQ+ osoba su dodatno pogoršane, potisnute na marginu, nasilje u porodici je u porastu, a vidljivost naših iskustava gotovo da nije ni postojala. Pandemija je utišala glasove naše zajednice, ali naši osmijesi i životi nisu prestali. Ove godine, glasno i ponosno, sa ulica šaljemo jasnu poruku da i dalje postojimo, te našim bojama pružamo otpor stalnoj izloženosti strahu, nasilju, diskriminaciji, kršenju naših osnovnih ljudskih prava i neravnopravnom tretmanu.”, navodi se u saopštenju Bh. povorke ponosa.

”Bh. povorka ponosa je nastala iz potrebe za unapređenjem svakodnevnog života LGBTIQ+ osoba u BiH. Koristeći Ustavom zagarantovano pravo na javno okupljanje, izlazimo na ulicu te zahtjevamo ravnopravnost i život oslobođen od straha i nasilja. Brojne su prepreke i problemi kojim LGBTIQ+ osobe svakodnevno pružaju otpor. Svjesni_e činjenice da jednom mukotrpno izborena prava preko noći ponovo mogu biti oduzeta, poručujemo cjelokupnom društvu i nadležnim institucijama da nikada nećemo odustati od otpora fašističkim naporima da se suzbiju i ograniče slobode LGBTIQ+ osoba. Problemi koje imamo se nisu promijenili u zadnjih godinu dana, i dalje se suočavamo sa homofobijom, bifobijom, transfobijom i interfobijom prilikom odlaska u javne institucije, kafiće, restorane, pozorišta, kina ili bilo koje drugo javno mjesto. Institucionalna diskriminacija je i dalje prisutna, a najočitiji primjer jeste nepostojanje Zakona o istospolnom partnerstvu, te nejednak tretman našeg protestnog marša u poređenju sa drugim protestima. Još uvijek smo prinuđeni plaćati prostore i bezbjednost ako želimo da imamo sigurno mjesto
u kom možemo živjeti našu autentičnost. Zbog toga poručujemo da svaki prostor mora biti jednako dostupan, siguran i slobodan, te da se od organizatora_ica LGBTIQ događaja ne smiju zahtijevati nerealne i neravnopravne mjere dodatne sigurnosti. Svako zahtijevanje dodatnih nameta znači onemogućavanje našeg postojanja u tim prostorima i na tim ulicama. Naš cilj je borba za javni prostor u kom će se svako osjećati sigurno bez da mora oko sebe imati zaštitare_ke.”, dodaju.

Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa pozvao je da ove godine još intenzivnije naglašavamo marginu i s nje pružamo otpor. Broj učesnika_ca povorke će biti u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!