Biseksualne osobe imaju 80% veće šanse da budu anksiozne

09. 07. 2017

Izvor: GayEcho
Foto: gayly.com

Novo istraživanje pokazalo je kako biseksualne osobe imaju 80% veće šanse da imaju osjećaj anksioznosti u odnosu na druge ljude.

Gej, lezbijke i biseksualne osobe se mahom osjećaju manje vrijednim i manje su zadovoljni sopstvenim životom u odnosu na heteroseksualne osobe.

Podaci britanske Kancelarije za nacionalnu statistiku pokazuju kako se LGB osobe osjećaju manje sretno, a više anksiozno u odnosu na heteroseksualne ljude.

Ovo je posebno karakteristično za biseksualce/ke među kojima se čak 40% izjašnjava da su nesretni.

Gejevi i lezbijke imaju 25% veće šanse da se osjećaju nesretno i anksiozno u odnosu na heteroseksualne osobe.

Heteroseksualne osobe ne smatraju da vode manje kvalitetan život u odnosu na druge ljude, dok LGB osobe smatraju da im je svaki aspekt života manje kvalitetan u odnosu na druge.

Oko trećine biseksualaca/ki reklo je kako se osjeća anksiozno.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!