Darko Pandurević: Svaka osoba koja se odluči boriti i tražiti prava koja joj pripadaju je najveći/a aktivista/kinja

Darko Pandurević iz Sarajeva je završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je na master studiju Pravnog fakulteta na Međunarodno-pravnom smjeru. Od oktobra 2018. godine je na poziciji koordinatora programa za ljudska prava LGBTI osoba i radi na pravnom savjetovanju za LGBTI osobe u Sarajevskom otvorenom centru. Sa Darkom smo razgovarale o njegovom radu u Sarajevskom otvorenom centru, te o pravnom savjetovanju koje je na raspolaganju LGBTI osobama u sklopu SOC-a.

Razgovarala: Redakcija
Foto: Lejla Huremović

LGBTI.ba: Reci nam nešto više o sebi i dosadašnjem radu u Sarajevskom otvorenom centru.

DARKO PANDUREVIĆ: U Sarajevski otvoreni centar sam došao 2014. kao volonter na LGBTI programu. U tom periodu sam bio student na Pravnom fakultetu u Sarajevu i ovo mi je bila odlična prilika za sticanje isksutva i znanja. Sa radom SOC-a sam bio upoznat i ranije i bio sam oduševljen kada sam i sam dobio priliku da postanem dio tima. U protekle četri godine sam radio na istraživanju, pisanju analiza, pomagao pri organizacijama događaja, zagovaračkim aktivnostima, dokumentovanju slučajeva diskriminacije i govora mržnje, te krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Godinu i po sam učestvovao u koordiniranju rada koalicije organizacije civilnog društva Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH čija je SOC koordinirajuća organizacija. Od oktobra 2018. sam dobio priliku da radim na pravnom savjetovanju za LGBTI osobe, te kao koordinator programa.

LGBTI.ba: Kako funkcionira pravno savjetovanje u okviru SOC-a i zašto je bitno?

DARKO PANDUREVIĆ: Činjenica da živimo u društvu gdje su dvije od tri LGBTI osobe bile žrtve nekog vida nasilja, gdje je percepcija javnosti o LGBTI temama poprilično negativna, a da s druge strane imamo veoma mali broj slučajeva nasilja prijavljenih institucijama, te nijednu presudu za diskriminaciju na osnovu osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta govori puno. S jedne strane, postoji puno prostora za napredak u odnosu institucija kao što su sudovi, tužilaštva, policija, centri za socijalni rad, obrazovne ustanove, prema LGBTI osobama. S druge strane, LGBTI osobe nerado prijavljuju nasilje i diskriminaciju jer nemaju povjerenja u institucije ili nisu upoznate sa svojim pravima i mehanizmima zaštite. U tome vidim dvostruki značaj pravnog savjetovanja. Kada su osobe informisane i imaju podršku, lakše će se upustiti u zaštitu svojih prava, što će institucije „tjerati“ da rade svoj posao i primjenjuju postojeće zakone i propise. Besplatno pravno savjetovanje je SOC-ov servis za LGBTI zajednicu putem kojeg osobe mogu da dobiju podršku, te da se informišu o svojim pravima i postojećim mehanizmima zaštite svojih prava u Bosni i Hercegovini. Ukoliko želite da se obratite SOC-u za pravno savjetovanje, to je moguće učiniti na brojeve 033/551-000 ili mobitel 062/123-561. Pored poziva, moguće je ostvariti kontakt i preko Vibera/Whatsappa na navedeni broj mobitela ili na mail [email protected].

LGBTI.ba: Kako bi opisao dosadašnja iskustva i izazove u pravnom savjetovanju za LGBTI osobe?

DARKO PANDUREVIĆ: Iako na pravnom savjetovanju radim tek nekoliko mjeseci, zadovoljstvo mi je što imam priliku da kroz svoj rad direktno doprinosim boljem položaju LGBTI osoba koje su, nažalost, među najmarginaliziranijim grupama u našem društvu. Izazovi su veliki, prije svega zbog odgovornosti prema osobama koje vam se obraćaju. Često se radi o osobama kojima je teško govoriti i psihički veoma stresno po.novo prolaziti kroz stvari koje su im se desile, te je jako bitno da ne izgubite njihovo povjerenje. Svakako da uvijek postoji lična frustracija kada shvatite da u pojedinim slučajevima ne možete pomoći osobama koliko biste željeli i da sve što možete uraditi je uputiti osobu na pojedine institucije. Trudim se, koliko god je moguće, da uspostavim kontakt između te osobe i naših saradnika_ca u pojedinačnim institucijama i tako osiguram da će dobiti najbolji mogući tretman i podršku.

LGBTI.ba: Sa kojim tipovima slučajeva se najčešće susrećete u pravnom savjetovanju?

DARKO PANDUREVIĆ: Slučajevi koji se u zadnje vrijeme najčešće pojavljuju su vršnjačko nasilje i nasilje u porodici, pogotovo od strane roditelja prema LGBTI djeci. Ovo su posebno osjetljiva pitanja, jer se najčešće radi o maloljetnicima. Slučajevi diskriminacije na radnom mjestu su također česti, kao i pitanja u vezi procesa prilagodbe spola i promjene oznake spola u ličnim dokumentima. Mnogi se često raspituju i za proces dobijanja azila u državama zapadne Evrope i Sjeverne Amerike. To je isto jedna od žalosnih činjenica, da povrh svih ekonomskih i socijalnih pitanja koja muče svaku mladu osobu u BiH, LGBTI osobe samo zbog svoje seksualne orijentacije/rodnog identiteta/spolnih karakteristika imaju još niz dodatnih briga zbog kojih mnogi ne mogu da zamisle i planiraju svoju budućnost ovdje.

LGBTI.ba: Mogu li LGBTI osobe imati povjerenja u državne institucije kada je u pitanju njihova zaštita?

DARKO PANDUREVIĆ: Činjenica je da LGBTI osobe često nemaju povjerenja u institucije kao što su policija ili sudovi, te da su pojedini doživjeli negativna iskustva. Ako uzmemo u obzir da do okončanja parničnog postupka za zaštitu od diskriminacije nekad može proći i nekoliko godina, bit će nam jasnije zašto postoji takva slika. Ipak, moramo biti svjesni da ne postoje alternativne institucije putem kojih možemo zaštititi svoja prava i da svi mi kao građani_ke zavisimo od adekvatnog rada policije, tužilaštva, sudova, ombudsmena, centara za socijalni rad… Jasno je da za LGBTI osobe postoji opravdan strah od dodatne viktimizacije ili, ako osobe nisu autovane, da to stvara dodatni pritisak. Ipak, Sarajevski otvoreni centar je mnogo energije u proteklim godinama usmjerio upravo u rad, edukaciju i senzibilizaciju osoba zaposlenih u državnim institucijama. To je rezultiralo veoma konkretnim pomacima, kao što su kontakt osobe u policiji i tužilaštvu Kantona Sarajevo za slučajeve nasilja nad LGBTI osobama. Veliki broj policajaca_ki u FBiH je prošao specifične obuke. Kada je, povrh toga, osoba upoznata sa pravima koje ima i načinima kako da ih zaštiti, kada ima predstavu kako cijeli proces može da izgleda i šta može očekivati, šanse da će imati neugodna iskustva su mnogo manje.

LGBTI.ba: Koja je tvoja poruka LGBTI osobama koje trpe nasilje i diskriminaciju?

DARKO PANDUREVIĆ: Nikakav vid nasilja nije normalan niti prihvatljiv. Diskriminacija nije prihvatljiva. Svaka osoba koja se odluči boriti, spremna je da govori javno o svom slučaju i traži svoja prava koja joj pripadaju, je za mene najveći_a aktivista_kinja i kroči put za bezbroj ljudi u budućnosti. Ako u tom procesu SOC i ja lično doprinesemo na bilo koji način, bit će mi istinsko zadovoljstvo. Ponovio bih i da je jasno da ovo nije lak put, te da se SOC-u pored pravne pomoći možete obratiti i za psihološku podršku i vršnjačko savjetovanje sa stručnim i senzibiliziranim osobama koje vam mogu pomoći da se lakše izborite sa svim teškoćama s kojima se, nažalost, LGBTI osobe susreću u našem društvu.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!