Evropski sud za ljudska prava donio presudu protiv Rusije u slučaju zabrane LGBT udruženja

22. 07. 2019

Izvor: Pink News
Prevela i prilagodila: Redakcija

Evropski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je potvrđeno da je Rusija prekršila pravo na okupljanje putem zaustavljanja procesa registracije LGBT udruženja. Tužbu protiv Rusije podiglo je nekoliko udruženja (Rainbow kuća, Pokret za bračnu jednakost i Sochi kuća ponosa), koja tvrde da je njihova registracija kao pravnih tijela zaustavljena jer je za cilj imaju promociju LGBT prava.

Presudom od 16. jula Evropski sud za ljudska prava je jednoglasno odlučio da je Rusija izvršila diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i prekršila pravo na okupljanje. Glasanjem 4 naprema 3, sud je također naredio Rusiji da plati 42.500 eura žaliteljima.

U podnescima upućenim sudu, ruska vlada se pozvala na svoje zakone koji zabranjuju “propagandu netradicionalnih seksualnih odnosa, usmjerenu ka maloljetnicima”, i tvrdila da je cilj ovih grupa “suprotan državnoj tradicji, porodičnim politikama države i ruskom zakonu, koji podrazumijeva da je brak unija muškarca i žene s ciljem rađanja i odgađajanja djece.”

Sud smatra da “građani i građanke trebaju biti u mogućnosti da formiraju pravna udruženja kako bi djelovali u oblasti zajedničkog interesa”, opisujući to “jednim od najvažnijih aspekata prava na slobodu udruživanja, bez čega bi ovo pravo bilo lišeno bilo kakvog značenja”.

U presudi dalje piše: “Sprečavanje pravne registracije ovih organizacija na osnovu toga što promoviraju LGBT prava ne može biti opravdano. Iz odluka domaćih vlasti, kao i primjedbi vlade, jasno je da bi ove organizacije, ukoliko žele biti registrirane, morale promijeniti svoje ciljeve, odnosno, odreći se promoviranja LGBT prava. Ovakva situacija utječe na samu srž djelovanja ovih organizacija i utječe na njihovo pravo na okupljanje.”

Ovo je treća presuda ovog suda u posljednje tri godine koja dokazuje da je Rusija prekršila prava LGBT osoba.

Rusija je 2018. godine izgubila slučaj koji se ticao zabrane povorki ponosa, dok odluka iz 2017. godine glasi da zakon o “gej propagandi” krši standarde ljudskih prava. No, sud ljudskih prava nema mogućnost djelovanja koje bi utjecalo na kontinuirana kršenja. Ipak, posljednju pobjedu su ljudskopravaške grupe proslavile zbog presedana kojeg postavlja.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!