INTERVJU: Saša Gavrić: Radimo na pravnim rješenjima, nadamo se podršci parlamentaraca/ki

sasaRazgovarao: Rašid Krupalija

LGBT.ba: Koliko je zahtjevno organizovati konferenciju o transrodnim pitanjima u Sarajevu?

GAVRIĆ: Organizovati jednu konferenciju nije nikako zahtjevno. Ono sto je puno važnije jeste koncipiranje iste. Mi se nadamo da smo kroz kombinovanje različitih pristupa – aktivističkog i profesionalnog, medicinskog i pravnog, teoretskog i praktičnog – otvorili raspravu na ovu temu.

LGBT.ba: Postoji li trans* zajednica u BiH, i kakva su iskustva Sarajevskog otvorenog centra u radu sa transrodnim osobama?

GAVRIĆ: Trans* osobe su sigurno najnevidljivija podgrupa unutar LGBT pokreta. Trans* zajednica svakako postoji, samo ona nije ujedinjena niti je dovoljno glasna. Ovo pitanje u BiH se tek otvara. Sarajevski otvoreni centar stoji na raspolaganju LGBT osobama, pa i trans* osobama. Do sada smo kroz sve svoje aktivnosti, da li to bio trening pedagoškog osoblja u Bihaću ili rad sa policijom, uvijek naglašavali specifične potrebe trans* osoba. Od prošle godine aktivno podržavamo aktivističku grupu Trans*BiH, te trans* osobama pružamo pravnu pomoć i psihološko savjetovanje.

LGBT.ba: Koliko je legislativa u BiH “naklonjena” transrodnim osobama? Ima li inicijativa da se mijenjaju zakonska rješenja?

GAVRIĆ: Promjena imena i ličnih dokumenata, pa i spolne odrednice i JMBG broja, je već moguća, u slučaju da transeksualna osoba prilagodi svoj spol svome rodnom identitetu. To je regulisano kroz zakone entiteta i Brčko Distrikta. Ono što nije dostupno jeste medicinska i psihološka podrška za osobe iz spektra trans* identiteta. Rijetko koja klinika ima osobe specijalizirane za ovaj rad, klinike nemaju stručnjake za medicinske poduhvate, a zdravstveno osiguranje uopšte ne pokriva troškove prilagodbe ukoliko se ona radi u inostranstvu. Sarajevski otvoreni centar radi trenutno na nekim pravnim rješenjima koja ćemo predložiti na jesen ili zimu, u nadi da ćemo dobiti podršku parlamentaraca/ki.

LGBT.ba: Kako SOC vidi pitanje depatologizacije transrodnosti?

GAVRIĆ: SOC je tu vrlo jasan: sve što trans* osobe podržavaju, to ćemo i mi kroz svoj rad podržavati. Trans* zajednica u BiH u tom pogledu nema jedno mišljenje. Depatologizacija je potrebna radi društvenog prihvatanja, ali se sa druge strane bojimo da ukoliko dođe do depatologizacije, transeksualne osobe neće više imati osnov da traže podršku kroz sistem zdravstvenog osiguranja. U svakom slučaju, SOC će se i dalje konsultovati i raditi sa trans* osobama u BiH i voditi se njihovim primarnim interesom i potrebama.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!