Istraživanje potreba LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini

13. 03. 2013

23846_callout_photo

Sarajevski otvoreni centar će u narednim mjesecima raditi na istraživanju potreba LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini u sklopu projekta Coming out koji finansira Fond otvoreno društvo. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste mapirati stvarne probleme i procijeniti konkretne potrebe LGBT osoba u BiH kako bi se moglo, preciznim podacima, dalje raditi na rješavanju tih problema kroz konkretni rad sa vladinim i drugim institucijama (kroz zagovaranje, edukaciju, sastanke i slično) za koje se pokaže da diskriminiraju LGBT osobe, ne obavljaju svoj posao u skladu sa profesionalnom etikom, ili na bilo koji drugi način ne zaustavljaju politiku selektivnog zastupanja ljudskih prava.

Do procjene realnih problema i potreba doći će se kroz analizu upitnika. Planirano je da 500 LGBT osoba iz čitave BiH učestvuje u ovom istraživanju. Označili smo 6 regija u BiH koje trebaju biti pokrivene i za svaku regiju smo odredili istraživača_icu koji_a će raditi sa LGBT osobama na terenu. Poseban značaj dajemo manjim mjestima u državi. Istraživanje će obuhvatiti tri područja: svakodnevni život LGBT osoba, LGBT aktivizam Sarajevskog otvorenog centra i politička participacija LGBT osoba. Upitnik će se moći popuniti na više načina – intervjuom licem u lice, telefonskim intervjuom, ispunjavanjem upitnika on-line, dostavljanjem upitnika poštom i grupnim ispunjavanjem upitnika. Upitnik je povjerljiv i privatan – dobijeni podaci se neće zloupotrijebiti ni na koji način, a tajnost identiteta ispitanika i ispitanica, te informacija koje budu pružili, zagarantovana je.

Svrha ovog istraživanja je sakupiti podatke na osnovu kojih će se uraditi analiza i izvještaj o rezultatima istraživanja. Taj izvještaj će poslužiti kao platforma za dalje zagovaranje konkretnih promjena u korist LGBT osoba, u oblastima života koje se tiču zdravstva, policije, pravosuđa, političke participacije, te ukupnog osnaživanja LGBT zajednice i kulture u Bosni i Hercegovini.

Doprinesi svojim iskustvom i ispuni upitnik.

Piše: Redakcija portala

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!