Sarajevski otvoreni centar: [email protected]

Redakcija LGBTI.ba: [email protected], [email protected]

Pravno savjetovanje za LGBTI osobe: [email protected]

Psihološko savjetovanje za LGBTI osobe: [email protected]

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!