Koraci ka uvođenju zločina iz mržnje u FBiH

01. 04. 2013

stop hate crimeSarajevski otvoreni centar je danas 01.04.2013. primio dopis Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava i sloboda Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, u kojem stoji da je Povjerenstvo uputilo Federalnom ministarstvu pravde inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH.

Ovaj dopis stigao je kao odgovor na dopis kojim je Sarajevski otvoreni centar osudio zločin iz mržnje počinjen u Mostaru, kada je mladić pretučen zbog svoje homoseksualne orijentacije, te naglasio potrebu uvođenja zločina iz mržnje u Krivični zakon Federacije BiH, a koji je u decembru prošle godine upućen svim nadležnim institucijama u Federaciji BiH i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH je na svojoj 18. sjednici održanoj u martu ove godine raspravljalo o ovom podnesku, te je poštujući odredbe propisane članom 60. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije uputilo Federalnom ministarstvu pravde inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Krivičnog zakona Federacije BiH.

Ova incijativa upućena je uz obrazloženje da već spomenuti napad, kao i činjenica da su LGBT osobe inače izložene nasilju i diskriminaciji u bh. društvu predstavljaju povod da se ukaže na potrebu donošenja izmjena Krivičnog zakon FBiH i potrebu uvođenja zločina iz mržnje na način da se inkorporiše u tekst zakona, kao što je učinjeno u krivičnim zakonima Republike Srpske i Brčko distrikta, ili kao zasebnog krivičnog djela u Krivični zakon FBiH. Navedeno je i da BiH kao članica Vijeća Europe obavezna uskladiti svoj pravni okvir sa preuzetim obavezama, kao poštivati i primjenjivati Konvenciju o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije i stavove Europskog suda za ljudska prava.

Redakcija portala

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!