LGBTI osobe i mediji: Poziv za učešće na školi za studentice/e novinarstva, komunikologije i mlade novinarke/e

08. 02. 2017

Izvor: SOC

Sarajevski otvoreni centar poziva sve studentice i studente novinarstva, komunikologije, kao i mlade novinarke/e iz Bosne i Hercegovine koji/e su završili/e studij u zadnje tri godine, da se prijave na školu pod nazivom Odgovorno novinarstvo: LGBTI osobe i mediji.

Škola će biti održana od 15. do 17. marta 2017. godine na Bjelašnici.

Sarajevski otvoreni centar (SOC) zagovara puno poštivanje ljudskih prava i društvenu inkluziju LGBTI (lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, trans i interspolnih) osoba i žena.

Škola ima za cilj afirmaciju prava LGBTI osoba i senzibilizaciju javnosti kroz odgovorno novinarstvo mladih, ali i budućih novinara/ki, uz njihovo aktivno učešće tokom trajanja škole. Izvještavanje o pravima manjina, kao i o pravima LGBTI osoba, na profesionalan i etički način značajna je tema, jer mediji predstavljaju moćan instrument kojim se može vršiti uticaj na stavove i ponašanje građanki/a. Kako se obrazovne institucije samo djelimično dotiču ove teme, neophodno je da se kroz vannastavnu edukaciju buduće/i novinarke/i edukuju o ovoj temi.

Učesnice/i će imati priliku da se upoznaju sa terminologijom vezanom za prava LGBTI osoba, uče o stereotipima i predrasudama kroz različite vježbe, saznaju kakav se jezik koristi u medijima kada je u pitanju izvještavanje o LGBTI temama, te koji su to dominantni obrasci predstavljanja LGBTI osoba. Imat će priliku da dobiju informaciju zašto je bitno pisati o LGBTI temama, te koja je odgovornost medija za kreiranje javnog diskursa o LGBTI osobama.

Govorit ćemo i kako novinari/ke koji/e rade u mainstream medijima mogu da sami otvore prostor za LGBTI teme. Budući da živimo u doba novih medija, na školi će biti govora i o radu u online medijima koji u svojoj platformi sadrže primarno izvještavanje o LGBTI temama.

Nakon završetka, kao obavezni dio škole, učesnice/i će imati obavezu da urade novinarski tekst na temu prava i života LGBTI osoba iz BiH, te imati priliku da objave isti na portalu Lgbti.ba.

Organizatori preuzimaju troškove puta, smještaja i ishrane, a putni troškovi za učesnice/ke iz drugih gradova će biti refundirani nakon završetka Škole.

Rok za prijavu na Školu je 1. mart 2017. godine.

Svi/e zainteresovani/e za učešće u Školi moraju popuniti formular i napisati motivacijsko pismo (do jedne A4 stranice u Wordu) koje treba da sadrži informaciju o razlogu prijave na Školu, da li ste se do sada susretale/i sa temama vezanim za LGBTI osobe i šta za vas predstavlja profesionalno i etičko izvještavanje o LGBTI temama u bh. medijima.

O rezultatima konkursa prijavljene/i će biti obaviještene/i najkasnije do 8. marta 2017. godine.

Formular i motivacijsko pismo, kao i sva dodatna pitanja, šaljite putem maila na: [email protected].

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!