Malteški zakon obradovao trans* i interspolne zajednice

02. 04. 2015

indeksirajMalteški Zakon o rodnom identitetu, rodnom izražavanju i spolnim karakteristikama, usvojen prvog aprila 2015, prvi je zakon koji u potpunosti podržava pravo na samoodređenje svih trans* i interspolnih osoba i štiti njihov tjelesni integritet. Zakonom se tačno definiše brza, transparentna i dostupna pravna procedura priznavanja roda punoljetnih i maloljetnih osoba, te se zabranjuju nepotrebne hirurške procedure kojima se mijenjaju spolne karakteristike osoba bez njihove saglasnosti. Ovo je prvi Zakon na svijetu kojim se omogućava ovaj stepen zaštite ljudskih prava trans* i interspolnih osoba, te u potpunosti izbjegava patologizacija ovih osoba.

Malteški Zakon zasnovan je na prijedlogu LGBTI savjetodavnog vijeća, i razvijen nakon perioda konsultacija sa mnogim međunarodnim ljudskopravaškim organizacijama.

Ovaj progresivni Zakon slijedio je niz obećavajućih ustavnih i zakonodavnih promjena koje je malteški parlament usvojio u proteklim godinama. U 2013. omogućeno je sklapanje braka trans* osobama, a u 2014. rodni identitet je dodat na listu zaštićenih karakteristika ustavne antidiskriminacijske odredbe. U 2014. godini, rodni identitet prepoznat je i kao osnova za azil, te je trans* osobama obezbijeđena veća zaštita prema državnim zakonima koji regulišu oblast.

Uvedene procedure priznavanja roda zahtjevaju jednostavnu izjavu same osobe čiji rod se priznaje pred notarom, te se zabranjuje bilo kakvo zahtijevanje medicinskih podataka, a cjelokupni proces traje do 30 dana. Kroz sudski proces dozvoljeno je i zahtjevanje priznavanja rodnog identiteta maloljetnicima, za što mogu aplicirati djetetovi zakonski staratelji_ke (roditelji_ke, etc.). Prilikom sudske procedure u obzir se uzima i najbolji interes djeteta.

Zakonom je ne samo zabranjena bilo kakva bespotrebna hirurška promjena spolnih karakteristika (normaliziranje spola interspolne djece, itd.) bez odbrenja osobe o kojoj se radi, već je i predviđeno da roditelji_ke ili staratelji_ce mogu odgoditi upisivanje oznake spola u rodni list, dok ne bude moguće ustanoviti rodni identitet njihovog djeteta. Ovom odredbom omogućava se interspolnim osobama da same odluče o svom spolu i rodnom identitetu.

Također su uvedene i proaktivne mjere u oblastima zdravstva, nediskriminacije i krivičnog prava u cilju pružanja podrške i stvaranja inkluzivne sredine za trans* osobe.

Zakon o rodnom identitetu, rodnom izražavanju i spolnim karakteristikama imao je jaku političku podršku, ali i podršku javnosti, nakon javnih konsultacija i debata pred njegovo uvojenje i tri čitanja u parlamentu, i vladajuće partije i opozicija su glasale za njegovo usvajanje, te jedino što preostaje jeste njegovo prezentovanje predsjednici Malte Mariji Louise Coleiro Preca na potpis.

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!