Mary-Ann Hennessey: Pristup ostvarivanju ljudskih prava treba biti jednak za sve

05. 03. 2013

Mary_Ann_Hennessey_official2

Sarajevski otvoreni centar pokreće web portal o pravima LGBT osoba, kao još jednu od mnogih inicijativa za pružanje usluga LGBT osobama. Ovaj portal će sadržavati vijesti vezane za LGBT teme i različite aktivnosti i događaje koji su vezani za LGBT pitanja u BiH, a i putem njega će se moći dobiti besplatna pravna pomoć.

Veoma je važno da su ljudi u mogućnosti dobiti jednostavan i diskretan pristup informacijama u interaktivnom formatu, jer kada ljudi imaju pristup informacijama također mogu znati i kako se ponašati da bi došlo do promjena.

SOC radi veoma važne stvari kako bi pomogli osobama, kao poveznica između LGBT zajednice i državnih aktera, kao na primjer policije. Jedan od glavnih izazova je pronalaženje saveznika unutar sistema i na taj način poboljšanje prava LGBT osoba.

Povodom početka rada portala razgovarali smo sa Mary-Ann Hennessey, šeficom Ureda Vijeća Evrope u BiH.


LGBT-PRAVA-BA:
Vijeće Evrope je 10. decembar, Dan ljudskih prava, prošle godine posvetilo pravima LGBT osoba. Zašto ste se odlučili da to učinite?

Mary-Ann Hennessey: Zato što želim poslati jasnu poruku da prava LGBT osoba nisu nešto drugačije, nisu specijalizirana grana ljudskih prava, da su ljudska prava jednaka za sve. Lično obilježje: biti žena, muškarac, crn_a, bijel_a, strejt ili gej, samo znači da imaju više izazova u ostvarivanju njihovih prava, ali to ne mijenja činjenicu da pristup ostvarivanju ljudskih prava treba biti jednak za sve, a to je poruka koju sam htjela poslati političkoj sceni u BiH i međunarodnoj zajednici.

LGBT-PRAVA-BA: Na koji bi se način međunarodna zajednica mogla uključiti u osiguravanje ljudskih prava LGBT osoba u BiH?

Mary-Ann Hennessey: Svi akteri međunarodne zajednice, posebno oni koji predstavljaju zemlje i organizacije koje promiču ljudska prava, demokratiju i vladavinu zakona trebaju iskoristiti svaku priliku da podsjete svoje domaće partnere da su ljudska prava ista za sve skupine. Trebaju biti otvoreni i jasni u svojim javnim istupima u poslu koji treba obaviti, ne pokušavati uspostaviti poseban skup pravnih povlastica za različite kategorije ljudi. Sve što se radi u polju ljudskih prava treba da bude za sve kategorije stanovništva. LGBT populacija u BiH uživa u malom broju ljudskih prava, i naravno, oni nisu jedini, ali nema dileme da je potrebno učiniti poseban napor da ove kategorije budu u mogućnosti da u potpunosti uživaju svoja prava.

Neoprostivo je dopustiti bilo kojoj skupini ljudi da se ne uključe za punu korist države

LGBT-PRAVA-BA: A šta mislite koje mjere bi bh. vlasti trebale poduzeti kako bi se osiguralo puno poštivanje ljudskih prava LGBT osoba?

Mary-Ann Hennessey: Prva stvar je da se osigura funkcionisanje mehanizama zaštite ljudskih prava, za sve, pa tako i za etničke manjine i sve ostale, kao i da je antidiskriminacijski mehanizam za svakoga. Nažalost, on ne funkcioniše trenutno za svakoga, primjerice, Zakon o antidiskriminaciji, sudovi, i sl., cijeli sistem ne funkcioniše za cijelu populaciju.

Drugo, odgovornost je promicati i braniti najmanje cijenjene u društvu. Nije dovoljno reći da “naše Ministarstvo nije učinio ništa protiv LGBT osoba”, ali ako vidite da žene nesrazmjerno pate od nasilja, da su Romi_kinje najviše diskriminisani u zapošljavanju, morate učiniti nešto po pitanju toga. Kada vidite da se LGBT osobe ne smiju ponašati slobodno u društvu, odgovornost je vlade da djeluje. I ne radi se o ličnim stavovima, ovo pitanje to nadilazi – ljudska prava moraju biti poštovana i pravni sistem je tu da zaštiti sve, bez obzira na lični stav izvršitelja_ke.

LGBT-PRAVA-BA: A zašto mislite da je važno za BiH da vlasti osiguraju puno poštivanje ljudskih prava LGBT osoba?

Mary-Ann Hennessey: LGBT osobe su različite za sve ostale samo zato što ne uživaju isti nivo prava. Niti jedna zemlja ne može stvarno priuštiti neuključenost svih građana_ki, a posebno BiH jer gubi mlade ljude, zbog demografskog razvoja, ali i zbog emigracije. Ekonomska i politička situacija predstavlja nejasnu budućnost za ovu zemlju, i neoprostivo je dopustiti bilo kojoj skupini ljudi da se ne uključe za punu korist države. LGBT osobe su vrlo važne za budućnost BiH, i to je razlog zašto bi oni trebali biti u potpunosti uključeni u društvu. Ovo bi moglo zvučati stereotipno, ali LGBT osobe su u stvari veoma hrabre, pametne i one su potrebne i ne mogu biti ostavljene po strani. LGBT osobe ne bi trebale osjećati da bh. društvo ih ne prihvaća i da će biti više prihvaćene negdje drugo. To je jednostavno glupo.

Razgovarala: Mariña Barreiro

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!