Nermin Keranović – kontakt osoba u Tužilaštvu Kantona Sarajevo za LGBTI osobe žrtve zločina iz mržnje

Prenosimo intervju s web stranice Sarajevskog otvorenog centra.

Tužitelj Nermin Keranović

Od 2013. godine SOC u okviru različitih projekata i aktivnosti radi na edukaciji predstavnika_ca cijelog pravosudnog lanca jer vjerujemo da će povećanje znanja pravnih profesionalaca_ki dovesti i do povećanja učinkovitosti postojećeg pravnog mehanizma za zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba, ali i pripadnika_ca drugih manjinskih skupina. Svjesni niskog povjerenja LGBTI osoba u pravodudne institucije (skoro 74% LGBTI osoba kaže da nema povjerenja u pravosuđe), uporno radimo na upoznavanju pravnih profesionalaca_ki sa problemima i potrebama LGBTI osoba u BiH, te uspostavljanju saradnje sa institucijama i pojedincima_kama koji će LGBTI osobama biti na raspolaganju onda kada im je potrebna pravna podrška.

Jedan od najvažnijih rezultata našeg rada je imenovanje kontakt osoba, tužilaca i tužiteljica koji su na raspolaganju LGBTI osobama žrtvama krivičnih djela učinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije/rodnog identiteta. Nermin Keranović je jedan od njih – kantonalni je tužilac u Tužilaštvu Kantona Sarajevo i na raspolaganju je svim LGBTI osobama u KS kao prva instanca u slučajevima krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Tužilac Keranović je kontakt osoba od 2022. godine, kada je naslijedio kolegicu koja je prethodno bila kontakt osoba u ovom tužilaštvu.

S tužiocem Keranovićem smo razgovarali o važnosti edukacije o LGBTI temama i njegovom imenovanju kao kontakt osobe.

SOC: Da li je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije radilo na slučajevima krivičnih djela počinjenih iz predrasuda na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta?

Nermin Keranović: Da, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je prethodno procesuiralo krivična djela koja su počinjena iz predrasudnih osnova i jedno je od prvih Tužilaštava u Bosni i Hercegovini koje je imenovalo kontakt osobu za saradnju sa Sarajevskim otvorenim centrom te se odazvalo pozivima za posebne edukacije nosilaca pravosudnih funkcija u cilju upoznavanja sa LGBTQ+ zajednicom u Bosni i Hercegovini radi izgradnje međusobnog povjerenja.

SOC: Da li smatrate da su pravni stručnjaci:kinje u BiH dovoljno educirani o LGBTQ+ temama?

Nermin Keranović: Da, vjerujem da je višegodišnja saradnja sa Sarajevskim otvorenim centrom kao i stalna podrška međunarodnih partnera doprinjela boljem razumijevanju posebnosti ove manjinske zaštićene populacije koja počiva na u našem društvu ukorijenjenim stereotipima i činjenici da je sve do Povorke ponosa, a velikim dijelom i nakon, u pitanju zasebna zajednica koja se stidljivo drži rubova društva osim u tim rijetkim trenucima zajedništva i otvorene prilike za sve dobronamjerne ljude da se sa njima upoznaju, a među njima i pravne stručnjake. Dosadašnja ulaganja i zagovaranje Sarajevskog otovrenog centra, kao i prijatelja iz međunarodne zajednice ali i Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBIH za rezultat su imali stvaranje osnova znanja o LGBTQ+ temama koja su široko dostupna svima kojima su potrebna.

SOC: Da li ste prošli obuku o krivičnim djelima iz mržnje prema LGBTQ+ osobama i ukoliko jeste, da li su one bile korisne za Vas i Vaše kolege_ice?

Nermin Keranović: Da, prva edukacija na koju sam kao Kantonalni tužilac po preuzimanju dužnosti upućen bila je u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i Sarajevskog otvorenog centra na temu krivičnih djela iz mržnje, a upoznat sam da je i jedno od posebno pozitivnih iskustava na moje kolege:ice ostavila višednevna edukacija Sarajevskog otvorenog centra kada su imali priliku da se susretnu sa pripadnicima:cama zajednice i u tom smislu svakoj priči o nasilju i predrasucama, težini odrastanja i života u četiri zida daju jedno ime i prezime te stvarno lice, a što je ostavilo snažan dojam na njih.

SOC: Smatrate li da je bitno da u tužilaštvima postoje kontakt osobe koje su na raspolaganju LGBTQ+ osobama za zaprimanje prijava i incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTQ+ osobama?

Nermin Keranović: Veoma je važno da svi građani_ke Kantona Sarajevo dobiju krivično-pravnu zaštitu u skladu sa europskim standardima kojima težimo, a u čijoj suštini je jednako pravo svakog čovjeka da uživa osnove ljudske slobode u miru. Tužilaštvo Kantona Sarajevo ne pravi razliku u odnosu na bilo koju zaštićenu karakteristiku manjinskih zajednica ili krivičnih djela iz predrasude i mržnje i svima omogućava da podnesu prijavu na jednak način, sa jednakim pravom na pristup pa tako kontakt osoba ne zaprima posebno prijave ili izravno komunicira sa pripadnicima LGBTQ+ zajednice nego sa udruženjima koja ih predstavljaju i putem pravne pomoći prevashodno Sarajevskog otvorenog centra pomaže ostvarenju tog prava i ujedno prati predmete prema pripadnicima zajednice po prijavama Sarajevskog otvorenog centra ili formirane po službenoj dužnosti te Glavnoj kantonalnoj tužiteljici daje prijedloge s tim u vezi, ali svakako uvažavajući slobodu i prava sa tim predmetima zaduženih Tužilaca:teljica da donesu neovisnu i na osnovu utvrđenih činjenica i zakona konačnu tužilačku odluku. U tom smislu veoma je važno kao pozitivan primjer istaći krajem 2023 godine putem Sarajevskog otvorenog centra meni kao kontakt osobi Tužilaštva Kantona Sarajevo proslijeđena saznanja o većem broju napada na pripadnike zajednice koji su se desili nakon prethodnog upoznanja putem aplikacije za umrežavanje „Grindr“ i među kojima je bio značajan broj stranih državljana, a nakon kojih saznanja su izvršene provjere tih navoda i s kojim predmetom sam zadužen te su pod izravnim nadzorom od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo otkriveni počinioci te efikasno prema njima podignuta optužnica koja je i potvrđena pred Općinskim sudom u Sarajevu. To je konkretan rezultat institucionalnog rada i povezanosti sa Sarajevskim otvorenim centrom koji je rezultirao sa povećanjem povjerenja zajednice u Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, prevashodno Policijsku upravu Novi Grad čiji djelatnici_ice su uložile značajne napore i pokazali i iznova dokazali s kakvim fenomenalnom ljudskim kapacitetima naš policijsko-pravosudni sustav raspolaže, a koji svoj posao rade časno, tiho i u izazovnih okolnostima. U pitanju je predmet kojim je Tužilaštvo Kantona Sarajevo nesumnjivo stalo iza svih svojih obećanja jednakog i efikasnog postupanja u predmetima u kojima se slabiji u našem društvu i za koje počinioci pretpostavljaju da su bez zaštite iskorištavaju. Vjerujem da je u tom smislu sustav u cjelini u Kantonu Sarajevu, od Ministarstva unutrašnjih poslova, Tužilaštva i Općinskog suda u Sarajevu djelovao povezano zajedničkim ciljem ozbiljenja obećanja vladavine prava i na najbolji način pokazao svoju djelotvornost u korist građana Kantona Sarajevo. To je posebno važno s obzirom da je ovim krivičnim djelima ciljanim napadima na pripadnike LGBTQ+ zajednice i LGBTQ+ turiste narušavana slika Sarajeva kao našeg grada i glavnog grada Bosne i Hercegovine kao otvorenog i turistički prijateljskog sigurnog mjesta u kojem su svi dobronamjerni posjetitelji dobrodošli.

SOC: Šta preporučujete LGBTQ+ osobama u BiH ukoliko dožive nasilje ili neko drugo krivično djelo na osnovu svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta?

Nermin Keranović: Prije svega da istraju u zaštiti svojih prava jer se na taj način bore i zalažu za prava svih građana. Obratite se nadležnoj policijskoj upravi i prijavite krivično djelo a nakon toga ili neposredno prije se obratite pravnom savjetovalištu Sarajevskog otvorenog centra ili neke druge nevladine organizacije u koju imate povjerenje. U svakom slučaju u onoj mjeri u kojoj je to moguće dokumentujte nasilje kako biste predali te dokaze nadležnima i ne gubite vjeru u sustav ukoliko se odmah ne susretnete s nekim ko bi razumio sve okolnosti predmeta ali svakako insistirajte na profesionalnom i jednakom profesionalnom tretmanu od strane policijskih službenika. Ukoliko bi takav tretman izostao u slučaju neposrednog počinjenja djela prema Vama uvijek imate mogućnost da se obratite u sjedištu Tužilaštva dežurnom Kantonalnom tužiocu_teljici ili putem Sarajevskog otvorenog centra kontakt Kantonalnom tužiocu za LGBTQ+ populaciju.

SOC: Šta mogu očekivati osobe koje Vam se obrate kao kontakt Kantonalnom tužitelju u slučaju krivičnog djela?

Nermin Keranović: Prevashodno da u skladu s ulogom u tom kapacitetu koju imam, a koja je ograničena posredujem u komunikaciji sa predmetom zaduženim postupajućim Kantonalnim tužiteljem_icom, utvrdim u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom postojanje posebnih okolnosti koje bi možda opravdavale dodjeljivanje predmeta tužiocu koji ima dodatnu ekspertizu za rad na krivičnim djelima počinjenim iz mržnje ili formiranje predmeta s kojim bih bio zadužen, u kojem slučaju oštećeni mogu, kao i svaki građanin_ka očekivati moj profesionalni maksimum u skladu sa zakonskim ovlastima koje su mi povjerene Zakonom o krivičnom postupku FBiH radi otkrivanja krivičnog djela i pronalaska osumnjičenog te krivičnog progona.

Tužioca Keranović dostupan je putem e-mail adrese [email protected]

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!