Do sporazumnog raskida životne zajednice može doći u slučaju kada je od trenutka sklapanja prošlo najmanje 6 mjeseci i ako postoji sporazum životnih partnera/ica o uvjetima i načinima održavanja osobnih odnosa, izdržavanja partnera/ice i podjele imovine. U koliko raskidanje životne zajednice nije sporazumno raskid se zahtjeva tužbom pred sudom.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!