Prednacrtom Zakona o životnim zajednicama istospolnih parova predviđeno je da pored formalnih životnih zajednica postoje i neformalne životne zajednice što u principu znači da bi neformalne životne zajednice predstavljale ekvivalent vanbračnim životnim zajednicama.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!