Ceremonija sklapanja se vrši na isti način kao i sklapanje braka u opštini ili gradu u kojem partneri/ce žele sklopiti životnu zajednicu.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!