Sklapanje životne zajednice se mora prijaviti najmanje 30 dana ranije u željenoj opštini ili gradu uz prilaganje izvoda iz matičnih knjiga rođenih i dodatnih dokemenata koje matičar zatraži. Matičar na osnovu izjava i priloženih dokumenata procjenjuje da li su ispunjeni svi uslovu za punovažnst zajednice (da su partneri/ce punoljetne osobe, da nemaju predhodni brak, vanbračnu ili nefomralnu životnu zajednicu, da su sposobni/e za rasuđivanje, da slobodno pristaju i da nisu u krvnom srodstvu).

Matičar prije sklapanja životne zajednice upoznaje obje strane sa mogućnošću uređenja imovinskih odnosa i sporazumijevanja o prezimenu. Sklapanje zajednice se vrši na svečan način u posebnoj opštinskoj ili gradskoj prostoriji ili na drugom mjestu po izboru partnera/ica ako postoje opravdani razlozi uz naknadu. Sklapa se u prisustvu partnera/ica, dva svjedoka i matičara. Po sklapanju, životna zajednica se upisuje u registar životnih zajednica.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!