Razlika između formalnih i neformalnih životnih zajednica je u načinu njihovog nastajanja kao i u pravima koja oni proizvode. Formalna životna zajednica nastaje sklapanjem životne zajednice ispred matičara, dok neformalna životna zajednica nastaje nakon tri godine zajedničkog života dvije osobe istog spola i njenim prestankom partneri dobijaju pravo na podjelu zajedničke imovine.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!