Razlike između braka i životne zajednice predviđene ovim zakonom su u pogledu usvajanja djece, odnosno ostvarivanja roditeljskog i starateljskog prava.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!