Prednacrtom zakona o životnim zajednicama istospolnih parova nije predviđeno da se matičar može pozvati na “prigovor savjesti”.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!