Prednacrtom ovog Zakona predviđeno je da partneri/ce različitih državljanstava mogu sklopiti životna partnerstva na jednak način kako to rade i bračni parovi.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!