Neformalna životna zajednica je zjednica života dvije osobe istog spola koje nisu braku , vanbračnoj, formalnoj ili neformalnoj životnoj zajednici s drugom osobom, a koja traje najmanje tri godine. Neformalni životni partner/ica ima ista prava na nasljeđivanje, sticanje imovine i ostvarivanje prava na izdržavanje kao i formalni životni partneri. U slučaju raskida i zahtjeva za korištenje nekog prava postojanja neformalne životne zajednice dokazuje se pred sudom.

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!