Podrška policijskim agencijama u zaštiti prava LGBTI osoba

08. 11. 2013

gej bosna 2013-05Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini/specijalni predstavnik EU, će danas u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll uredom za BiH, Sarajevskim otvorenim centrom (SOC) i Fondacijom CURE, održati sastanak na temu podrške policijskim agencijama u BiH u zaštiti ljudskih prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnihi, transrodnih i interseksualnih (LGBTI) osoba.

Sastanku će prisustvovati zastupnica u Evropskom parlamentu, Tanja Fajon, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, Damir Ljubić, zamjenik ministra sigurnosti BiH, Mladen Čavar, ministar unutrašnjih poslova FBiH, Predrag Kurteš, predstavnik ministarstva unutrašnjih poslova RS i šef Političkog ureda Delegacije EU u BiH/EUSR-a, Thomas Busch.

Ovom prilikom će biti predstavljene dosadašnje i buduće aktivnosti projekta “Coming out: Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba”, koji finansira EU a provodi Fondacija Heinrich Böll zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE.

Na sastanku će se takođeri govoriti o tome šta policijske agencije u BiH trebaju učiniti u narednom periodu kako bi se unaprijedio nivo zaštite prava LGBTI osoba.

U sklopu sastanka će Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra održati prezentaciju o perspektivama civilnog društva. Govorit će o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu u bh. pravu, nasilju nad LGBT osobama, te saradnji sa policijom.

Piše Redakcija portala

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!