Podrška

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je bosanskohercegovački virtuelni prostor, namijenjen javnosti i LGBTI zajednici. LGBTI.ba nudi aktuelne multimedijalne sadržaje o životu lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih osoba, kao i o LGBTI kulturi, javnim politikama i pravima. LGBTI.ba je platforma za informiranje o temama koje propituju heteronormativnost društva, te se zalaže za slobodu samoodređivanja.

Urednica:
Lejla Huremović

Kontakt:
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Finansijska podrška:

USAID Misija u Bosni i Hercegovini, Program podrške marginalizovanim grupama (PPMG)

Ambasada Njemačke u Bosni i Hercegovini

Evropska Unija – EIDHR

Ambasada Kraljevine Nizozemske u Sarajevu, Program MATRA

Ambasada Kraljevine Norveške u BiH

Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA)