Potpisan sporazum o većoj zaštiti prava LGBT osoba kroz edukaciju u pravosuđu

16. 02. 2018

Izvor: FENA/Dnevni avaz
Foto: FENA/Jasmin Hasečić

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Sarajevski otvoreni centar (SOC) potpisivanjem Sporazuma o višem stepenu zaštite ljudskih prava LGBT osoba kroz edukaciju u pravosuđu ozvaničili su dosadašnju dobru saradnju u cilju zaštite prava te populacije.

Sporazum su potpisali izvršna direktorica SOC-a Emina Bošnjak i direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Arben Murtezić.

Arben Murtezić je istaknuo da je u cilju strategije otvaranja Centra prema nevladinim organizacijama i svakome ko može pomoći sa specifičnim znanjima ozvaničena i saradnja sa Sarajevskim otvorenim centrom.

On je naglasio važnost onoga što SOC radi na tematici LGBT prava, dodavši da svaki pojedinac mora da ima sva prava, jer bez zaštite pojedinačnih, nisu zaštićena ni grupna prava.

Emina Bošnjak ocjenjuje da je potpisivanje sporazuma formalizacija višegodišnje saradnje SOC-a i Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.

Ta formalizacija, kako je navela Bošnjak, šalje vrlo jasnu poruku javnosti i ostalim institucijama da postoji prostor za saradnju i da je pitanje rada na pravima LGBT osoba došlo na red državnih institucija.

Bošnjak podvlači da su LGBT osobe, kao i većina bh. stanovništva, slabo upoznate o svojim pravima i pravnim mehanizmima koja ta prava štite.

Upravo ova saradnja će, smatra izvršna direktorica SOC-a, omogućiti da izmjene Zakona o zabrani diskriminacije, koje sad eksplicitno štite LGBT osobe, dođu i do onih koji su praktičari, do sudija i tužilaca koji će moći da prate te zakonske promjene.

Bošnjak je ustvrdila da je sporazum formalizacija saradnje i ujedno poruka LGBT zajednici da su i institucije na njihovoj strani, navodeći da je poznato da među tom populacijom postoji veoma nizak nivo povjerenja u institucije.

Ciljevi sporazuma ostvarivat će se, između ostalog, kroz međusobne razmjene edukatora u obrazovnim aktivnostima, organizacijom zajedničkih bilatelarnih aktivnosti, okruglim stolovima, konferencijama i seminarima, međusobnom podrškom u projektima istraživanja i razvoja pravne teorije i prakse vezano za ljudska prava LGBT osoba i žena, saradnjom na poštivanju ljudskih prava LGBT osoba i žena s obostranim kapacitetima te zajedničkog izdavanja publikacija i kreiranja multimedijalnih sadržaja.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!